Duurzaamheid

Duurzame inzetbaarheid bij ExcellentFlex

Flexkrachten zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij vitaal zijn, met plezier hun werk doen en over de daarvoor benodigde vaardigheden beschikken. Daarnaast moeten zij zich bewust zijn van de noodzaak om zichzelf te blijven ontwikkelen. Er moet een goede balans zijn tussen werk en privé.  
 
Door de inzetbaarheid van medewerkers te behouden en verbeteren, kunnen zij productief blijven werken en zullen zij minder verzuimen.  
 
ExcellentFlex is aangesloten bij de branchevereniging NBBU en heeft in februari 2018 het certificaat Duurzame inzetbaarheid gehaald.

Hoe gaat ExcellentFlex om met duurzame inzetbaarheid bij flexkrachten?

Scholing/ Loopbaan afspraken

 • Scholingsvouchers via Stichting Doorzaam. ExcellentFlex biedt deze pro-actief aan bij onze uitzendkrachten.  
 • Opleidingen die vanuit ExcellentFlex zijn georganiseerd, zijn kosteloos voor uitzendkrachten en met korting voor ZZP’ers, zodat wij iedereen een passende opleiding of training kunnen aanbieden indien gewenst. Deze mogelijkheid wordt tevens bespreekbaar gemaakt in de intake.

Werkdruk 

 • De flexkrachten plannen zichzelf voor diensten in en bepalen zo zelf de werkdruk. Tevens zorgt het werken in een flexpool voor minder werkdruk aangezien vergaderingen of overleg vaak niet tot de taken behoort. 
 • Flexkrachten plannen zichzelf in, maar ExcellentFlex ziet erop toe dat uitzendkrachten en ZZP’ers voldoende rusttijd moeten inplannen.  
 • Wij factureren namens de ZZP’er. Dit scheelt veel administratieve rompslomp en inspanningen. 

Werkzekerheid en financiële zekerheid 

 • Contracten aanbod voor langere periode voor uitzendkrachten. 
 • ExcellentFlex betaalt wekelijks uit, ook bij een ZZP’er als de Opdrachtgever nog niet betaald heeft.  

Binden en boeien 

 • Structureel persoonlijk contact met de flexkrachten (telefonisch, whatsapp, werklocatie bezoek), vragen naar hoe het gaat met het werk maar ook met hen persoonlijk, de frequentie afstemmen afhankelijk van de behoefte. 
 • Waardering uiten door middel van kleine attenties.  
 • Structureel inzet tevredenheidsonderzoek per e-mail/ whatsapp (minimaal twee keer per jaar). Zo kunnen we direct actie ondernemen indien hier wensen of bijzonderheden ontdekt worden.  

Intern beleid van ExcellentFlex

 • Werken in verzamelkantoren zoals het HNK in Den Haag waar we gevestigd zijn. Via het HNK kunnen we gebruik maken van deelfietsen en deelauto’s, het HNK is duurzaam bezig, energielabel A, bezit een bijenkast met 50.000 bijen; 
 • Werken digitaal (papierloos). Ondertekenen van documenten en contracten gaat ook digitaal; 
 • Stimuleren thuiswerken, zodat er minder CO2 uitstoot is, veel overleg via Teams. Voorzien tevens in een gezonde thuiswerkplek voor intern personeel; 
 • Bieden actief opleidingen aan voor zelfontwikkeling of passend bij het werk; 
 • Geen vaste werktijden maar (grotendeels) door de medewerker zelf in te delen. Dit zorgt voor een goede balans werk en privé. Veel vrijheid om eigen werk in te delen; 
 • Leaseauto’s intern personeel worden stap voor stap vervangen door elektrische leaseauto’s; 
 • Bij onze marketingacties maken we gebruik van de sociale werkplaats om verpakking en verzenden van marketingacties in te zetten; 
 • Bij de teamuitjes of inhuur van een externe locatie wordt er veelal gebruik gemaakt van een ‘duurzame’ of ‘maatschappelijk betrokken’ locatie zoals bijvoorbeeld van Dagbesteding de Smulhoeve; 
 • De inzet van de DIS, de Duurzame Inzetbaarheidsscan. De scan geeft inzicht in jouw gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie, werk-privé balans en persoonlijk leiderschap. Voor zowel intern wordt deze ingezet als voor de flexkrachten om het gesprek hierover aan te gaan. 
 • De gezondheid van intern personeel stimuleren wij door gratis deelname aan A.S.R. Vitality en fiscaal voordelig te kunnen sporten.  
 • Door middel van geschenken lopend via Opkikker steunen wij hiermee het goede doel.