Veelgestelde vragen

Flexpool / invaldiensten Algemeen (zzp’er of in loondienst)

 • 1. Moet ik als zzp'er zelf mijn facturen maken?

  Via de Clevergig app registreer jij altijd jouw gewerkte uren en pauzeduur. De klant en ExcellentFlex controleren deze, keuren goed (of stellen een vraag indien het afwijkt) en maken jouw facturen voor je op. Dus: ExcellentFlex maakt jouw factuur en stuurt deze naar de klant en naar jou.

 • 2. Heb ik recht op reiskostenvergoeding/parkeerkostenvergoeding?

  Of je recht hebt op reis, parkeerkostenvergoeding staat in de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten. De algemene regel is dat zzp’ers een all-inclusive tarief hanteren dus inclusief reis en parkeerkosten. De loondienst kandidaten krijgen reis- en in sommige gevallen parkeerkosten naast hun salaris vergoed.

 • 3. Wanneer betalen jullie de facturen van zzp’ers? En wie loopt het risico op niet betalen?

  Iedere donderdag betalen wij jouw uren van de week ervoor. Dus: heb jij in een week gewerkt? Dan moet jij uiterlijk de maandag erop jouw uren via Clevergig uploaden. Dinsdag worden de uren gecontroleerd. Vrijdag staat het geld op jouw rekening. Supersnel! Dat vind je nergens!
  Hoewel wij jouw facturen betalen, loop jij als zzp'er het risico dat de klant om welke reden toch niet betaald. Als de klant ExcellentFlex niet betaald, vorderen wij van jou het factuurbedrag terug.

 • 4. Wanneer betalen jullie flexpool loondienst kandidaten?

  Loondienstkandidaten die via de flexpool werken, betalen wij wekelijks op donderdag.  Dus: heb jij in een week gewerkt? Dan moet jij uiterlijk de maandag erop jouw uren via Clevergig uploaden. Dinsdag worden de uren gecontroleerd. Vrijdag staat het geld op jouw rekening. Supersnel! Dat vind je nergens!

 • 5. Wat is ExcellentFlex FullService? (voor zzp'ers)

  ExcellentFlex FullService houdt in dat wij jou opdrachten aanbieden en de beste match voor jou maken aan de hand van jouw wensen en voorkeuren. Daarnaast controleren wij jouw wekelijks gewerkte uren en maken jouw facturen die wij zowel naar de klant als naar jou opsturen. Iedere week op donderdag betalen wij jouw factuur, zodat het geld op donderdag of vrijdag op jouw rekening staat. Voor ExcellentFlex FullService vragen wij een kleine administratieve bijdrage.

 • 6. Als ik via ExcellentFlex ga werken, moet ik daarvoor dan betalen?

  De opdrachtgevers betalen de fee van ExcellentFlex, niet de zzp’er of loondienst kandidaten. Voor zzp’ers geldt dat wij een zeer kleine vergoeding per uur in rekening brengen voor onze Excellent FullService.

 • 7. Ik word gevraagd om op een andere afdeling/andere tijden te werken. Moet ik hiermee akkoord gaan?

  Het kan voorkomen dat onze opdrachtgever jouw inzet harder nodig heeft op een andere afdeling vaak op dezelfde locatie. Wij waarderen het zeer, als jij daar aan de slag gaat. Als wij van tevoren op de hoogte zijn dat de locatie, afdeling of werktijden veranderen, dan nemen wij contact met jou op. Ter plaatse kan dit ook aan jou gevraagd worden, neem dan zelf contact met ons op om dit te bespreken. Dit is noodzakelijk voor de juiste facturering.

 • 8. Kan de opdrachtgever mijn ingeplande dienst afzeggen? (voor zzp'ers)

  1. Opdrachtgevers kunnen tot 24 uur van tevoren diensten afzeggen. Wij brengen jou hiervan op de hoogte en zullen direct op zoek gaan naar een soortgelijke dienst en stemmen dit met jou af.
  2. Indien een opdrachtgever binnen 24 uur tot 2 uur voor aanvang de dienst afzegt, dan ontvang jij een vergoeding van 3 uur, alleen als wij je niet kunnen herplaatsen op een dienst.
  3. Indien de opdrachtgever 2 uur of minder voor aanvang de dienst afzegt ontvang jij de volledige geplande uren van deze dienst, alleen als wij je niet kunnen herplaatsen op een dienst

 • 9. Kunnen er kledingvoorschriften of richtlijnen gelden bij de opdrachtgevers?

  Op een locatie kan het zijn dat je een locatie-hesje of keykoord moet dragen. Als er andere richtlijnen vanuit de opdrachtgever zijn doorgegeven, dan vind je deze in Clevergig in de bevestigde dienst onder de ‘details van de dienst’. Verder dien je de hygiënerichtlijn van het RIVM na te leven.

 • 10. Mijn gewerkte uren of pauze wijkt af van de planning, wat nu?

  De contactpersoon van de opdrachtgever kan jou verzoeken om bijvoorbeeld meer of minder te werken dan gepland staat. Meld dit via de Clevergig app of via flexpool@excellentflex.nl met de naam van de contactpersoon van de opdrachtgever zodat we weten met wie dit besproken is.

 • 11. Wat als ik in loondienst wil treden bij jullie opdrachtgever waar ik werk/ heb gewerkt?

  Het is altijd mogelijk om in loondienst te treden bij een van onze opdrachtgevers. Hiervoor gelden mogelijk afspraken. Neem daarom contact op met jouw contactpersoon bij ExcellentFlex.

 • 12. Wat is voor zzp’ers het verzuimprotocol van ExcellentFlex?

 • 13. Voor zzp’ers: Wat is het verschil tussen Excellentservice en Essentialservice/bemiddeling?

  • Bij Excellentservice verricht jij werkzaamheden tegen het tarief dat wij met jou hebben afgesproken en dit tarief staat in onze overeenkomst van opdracht. Communicatie over de invaldienst is tussen jou en ExcellentFlex.
  • Bij Essential service zet de opdrachtgever de invaldienst in Clevergig en de opdrachtgever bepaalt het uurtarief dat ze voor deze dienst (aan jou) willen betalen. Alle communicatie over de invaldienst heb jij met de opdrachtgever.

 • 14. Voor zzp'ers: Wat heeft ExcellentFlex van mij nodig, zodat ik kan werken via ExcellentFlex.

  Voor alle zzp’ers geldt:

  • een KVK uittreksel van maximaal 3 maanden oud,
  • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs),
  • een digitaal gewaarmerkt diploma uit het DUO-register,
  • een BTW nummer
  • een bewijs van jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
  • Een VOG (kan via ExcellentFlex aangevraagd worden)

  Aanvullend zzp voor Kinderopvang:

  • Een bewijs van een actieve registratie in het personenregister kinderopvang.

  Aanvullend zzp voor Zorg en Welzijn

  • de klachtenregeling
  • een MRSA verklaring.

   

 • 15. Loondienst: Wat heeft ExcellentFlex van mij nodig, zodat ik kan werken via ExcellentFlex.

  Voor alle Loondiensters geldt:

  • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs),
  • een digitaal gewaarmerkt diploma uit het DUO-register,
  • Een VOG van maximaal 3 maanden oud. (kan via ExcellentFlex aangevraagd worden).

  Aanvullend loondienst voor Kinderopvang

  • Een bewijs van een actieve registratie in het personenregister kinderopvang, Verwijzing onboardingpagina

  Aanvullend loondienst voor Zorg en Welzijn

  • de klachtenregeling,
  • een MRSA verklaring.

 • 16. Ik werk als zzp’er via ExcellentFlex in de Kinderopvang? Ben ik BTW plichtig?

  Voor jouw werkzaamheden als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ben je als ZZP’er altijd BTW plichtig. De enige uitzondering is als je gebruik wilt maken van de Kleineondernemersregeling (KOR). Wil je gebruik maken van de KOR? Geef dit dan via mail aan ons door.

 • 17. Ik werk als zzp’er via ExcellentFlex in het Basisonderwijs? Ben ik BTW plichtig?

  1. Heb jij met ExcellentFlex een overeenkomst van bemiddeling? Dan factureer jij de onderwijsinstelling rechtstreeks. Jouw werkzaamheden zijn (in principe) vrijgesteld van BTW. Zie vraag 1: ExellentFlex factureert namens jou.
  2. Heb jij met ExcellentFlex een overeenkomst van opdracht? Over jouw uren wordt BTW in rekening gebracht. Zie vraag 1: ExellentFlex factureert namens jou.
  3. Je kunt gebruik maken van de KOR (Kleineondernemersregeling). Wil je gebruik maken van de KOR? Geef dit via mail aan ons door.

 • 18. Ik werk als zzp’er via ExcellentFlex in de Zorg en Welzijn? Ben ik BTW plichtig?

  1. Heb jij met ExcellentFlex een overeenkomst van bemiddeling? Dan factureer jij de opdrachtgever rechtstreeks. Jouw werkzaamheden zijn (in principe) vrijgesteld van BTW. Zie vraag 1: ExellentFlex factureert namens jou.
  2. Heb jij met ExcellentFlex een overeenkomst van opdracht? Over jouw uren wordt BTW in rekening gebracht. Zie vraag 1: ExellentFlex factureert namens jou.Je kunt gebruik maken van de KOR (Kleineondernemersregeling). Wil je gebruik maken van de KOR? Geef dit dan via mail aan ons door.

 • 19. Ben ik verplicht om pauze te houden?

  Het houden van pauze is belangrijk en je hebt er recht op (arbeidstijdenwet). Je houd je aan de werktijden en pauzetijden zoals aangegeven in jouw dienst. Duurt jouw dienst langer dan 6 uur en staat er geen pauze vermeld? Neem dan contact op met de leidinggevende van de locatie waar je werkt.

 • 20. Krijg ik mijn VOG vergoed?

  1. Werk je als zzp’er? Dan worden deze kosten niet vergoed.
  2. Werk je in loondienst? Dan worden deze kosten wel vergoed.

 • 21. Ik krijg geen nieuwe invaldiensten meer via Clevergig. Hoe kan dat?

  1. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je geen invaldiensten meer ziet:
   1. Je staat als onbeschikbaar in Clevergig. (controleer dit in de app)
   2. Je staat voorlopig op reserve, omdat jij je binnen de afgelopen 30 dagen twee keer binnen 24 uur voor aanvang van de dienst hebt afgemeld.
   3. Je staat op non-actief, omdat je de afgelopen drie maanden geen enkele dienst hebt geaccepteerd.
   4. Er komen geen diensten voorbij die passen bij jouw profiel en wensen.

 • 22. Als ik (op bepaalde data) niet beschikbaar ben, moet ik dit doorgeven?

  Als je niet beschikbaar bent, moet je dit altijd via de Clevergig-app registreren. Klik op de kalender in de Clevergig app. Hier kun jij opgeven wanneer jij onbeschikbaar bent.

 • 23. Kinderopvang: Hoe moet ik mijzelf koppelen aan een kinderopvangorganisatie?

  Je moet inloggen op de site van DUO en je koppelen aan de organisatie waar je gaat werken. Zonder koppeling mag je niet aan de slag en mag de opdrachtgever je wegsturen. Het hebben van een actuele duo registratie en doen van een koppelverzoek is essentieel om de veiligheid op de kinderopvang te waarborgen. Meer informatie kan je vinden in ons animatiefilmpje, bekijk het filmpje door hier te klikken.

 • 24. Kinderopvang: Wat gebeurt er als ik mij niet koppel aan een kinderopvangorganisatie en wel ga werken?

  Als je bij een kinderopvangorganisatie gaat werken, ben jij verplicht je te koppelen via het Personenregister kinderopvang van DUO. Hierover ben je door ons uitvoerig voorgelicht. Koppel jij jezelf niet, dan riskeert de kinderopvangorganisatie een flinke boete! Sta je ingepland op een dienst en ga je werken zonder dat jij je hebt gekoppeld? Dan brengen wij daar kosten voor in rekening.

Flexpool / invaldiensten Plannings-app Clevergig

 • 1. Lees dit antwoord als eerste!

  Open de Clevergig app en klik rechtsboven op het vraagteken voor een uitgebreide uitleg van Clevergig. Ook via de website van Clevergig staat een uitgebreide uitleg over de Clevergig-app.

 • 2. Waar moet ik rekening mee houden bij in het installeren van de Clevergig app?

  Invaldiensten worden als push notificaties zichtbaar gesteld. Zorg er dus voor dat je push meldingen van jouw telefoon aanzet. Alleen op deze manier krijg je een melding dat er nieuwe diensten zijn waarvoor je je kunt aanmelden.

 • 3. Hoe weet ik of ik sta ingepland bij een dienst?

  Open de Clevergig app, ga naar Kalender. In het onderste gedeelte van de kalender zie je welke diensten je hebt geaccepteerd en dus staat ingepland.

 • 4. Ik heb een dienst geaccepteerd. Hoe kan ik mij daarvoor afmelden?

  Dit kan alleen door contact op te nemen met ExcellentFlex op 070 4447104 of via flexpool@excellentflex.nl Let op: te vaak afmelden heeft consequenties. Zie vraag 12 hierboven.

 • 5. Wat moet ik doen als ik me wil uitschrijven?

  Laat ons weten dat jij de Clevergig app wilt verwijderen. Open de Clevergig app, klik op profiel, klik op Instellingen. Hier kun jij jouw account verwijderen

 • 6. In Clevergig staat een dienst als Aangemeld maar is nog niet definitief bevestigd. Hoe kan dat?

  Sommige opdrachtgevers willen zelf een keuze maken welke kandidaat de dienst definitief krijgt toegewezen. Heeft de opdrachtgever de dienst nog niet definitief toegewezen? Dan sta je op Aangemeld.

 • 7. Moet ik altijd uren registreren, ook al heb ik gewerkt zoals gepland?

  Ja, je registreert altijd voor elke dienst jouw gewerkte uren en pauze, ook al komen die overeen met de planning. Dit doe je wekelijks en uiterlijk op maandag na de afgesloten week. Zorg dat je tijdig jouw uren schrijft anders word je niet uitbetaald.

 • 8. Mijn agenda op mijn telefoon komt niet overeen met de diensten die in Clevergig staan. Hoe kan dat?

  Synchronisatie werkt niet altijd, met name wijzigingen in diensten worden niet gesynchroniseerd. Ons advies is om te controleren of een geaccepteerde dienst zowel in jouw agenda als de Clevergig agenda staat.

 • 9. Ik zie geen nieuwe invaldiensten meer via Clevergig. Sta ik nog wel ingeschreven?

  1. Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je geen invaldiensten meer ziet:
   • Je staat als onbeschikbaar in Clevergig. (controleer dit in de app)
   • Je staat voorlopig op reserve, omdat jij je binnen de afgelopen 30 dagen twee keer binnen 24 uur voor aanvang van de dienst hebt afgemeld.
   • Je staat op non-actief, omdat je de afgelopen drie maanden geen enkele dienst hebt geaccepteerd.
   • Er komen geen diensten voorbij die passen bij jouw profiel en wensen.

 • 10. Als ik (op bepaalde data) niet beschikbaar ben moet ik dit doorgeven?

  Als je niet beschikbaar bent, moet je dit altijd via de Clevergig-app doorgeven.

 • 11. Kan ik gegevens wijzigen in Clevergig?

  Je kunt jouw naam, adres en telefoonnummer wijzigen in Clevergig. Voor andere wijzigingen moet je contact opnemen met ExcellentFlex via flexpool@excellentflex.nl

 • 12. Mijn bankrekeningnummer is gewijzigd, kan ik dat zelf wijzigen in de Clevergig app?

  Nee, hiervoor moet je contact opnemen met de ExcellentFlex, via flexpool@excellentflex.nl

Detachering | Voor langere tijd op dezelfde opdracht (zzp’er of in loondienst)

 • 1. Onderwijs: Krijg ik een overdracht als ik ga werken voor een groep?

  Ja, wanneer je gaat invallen bij een school, dan ben je een half uur voor aanvang van de lessen ingepland. Je meldt je op de ingeplande starttijd op school en dan krijg je een overdracht. Mocht je het fijn vinden om al eerder een overdracht te krijgen, dan kun je ons even een chatbericht sturen of een e-mail en dan vragen wij aan de school of zij jou een overdracht kunnen mailen. Dit kan ook via onze app clevergig of via flexpool@excellentflex.nl.

 • 2. Mijn gegevens zijn veranderd, waar kan ik dat doorgeven?

  Je kunt je naam, adres en telefoonnummer wijzigen in Clevergig. Voor overige wijzigingen kun je contact opnemen met ExcellentFlex via flexpool@excellentflex.nl

 • 3. Welk salaris heb ik recht op?

  Als je in loondienst werkt bij ExcellentFlex en wordt gedetacheerd, dan ontvang je hetzelfde salaris als de opdrachtgever hanteert. Wij volgen de CAO van de opdrachtgever. Kijk voor gedetailleerde info in jouw arbeidsovereenkomst.

 • 4. Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?

  Salarissen worden maandelijks rond de 25e uitbetaald.

 • 5. Heb ik recht op reis- en parkeerkostenvergoeding?

  Je krijgt een reiskostenvergoeding conform de CAO van de opdrachtgever. Voor meer informatie controleer de overeenkomst die wij met jou hebben afgesloten.

 • 6. Wat als ik in loondienst wil treden bij een locatie waar ik via jullie heb gewerkt?

  Het is altijd mogelijk om in loondienst te treden bij een van onze opdrachtgevers. Er kunnen daarvoor afspraken gelden. Neem daarom altijd contact op met jouw contactpersoon bij ExcellentFlex.

 • 7. Kan ExcellentFlex tussentijds de arbeidsovereenkomst met mij opzeggen?

  ExcellentFlex kan niet eenzijdig tussentijds de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dat kan alleen als jij dat ook wil. Dit heet dan, opzeggen met wederzijds goedvinden. Als werknemer kan jij wel eenzijdig de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Raadpleeg hiervoor de arbeidsovereenkomst.

 • 8. Wat als ik onverhoopt ziek ben?

  Werk je in loondienst op detachering dan moet je je ziekmelden voor 07.30 uur door een mail te sturen naar office@excellentflex.nl en uiterlijk voor 07.30 uur zelf de opdrachtgever/contactpersoon telefonisch te informeren.
  Onderwijs: Wil de school jou laten vervangen? Zorg dan dat deze informatie bij de flexpool terecht komt (flexpool@excellentflex.nl). Als je weer aan de slag gaat of beter bent, mail je dat naar office@excellentflex.nl. Wij melden je dan beter bij de arbo-dienst.

 • 9. Ik wil graag vakantie opnemen, hoe werkt dat?

  Werk je in het onderwijs? Dan houd jij je aan de geldende onderwijs vakanties. Werk je in de kinderopvang of Zorg en Welzijn? Stem jouw vakantiewensen af met jouw contactpersoon bij de opdrachtgever en geef jouw vakantiedagen door aan office@excellentflex.nl