Manifest Stichting Ipse de Bruggen

Waar staan we nu eigenlijk voor bij Ipse de Bruggen? Dat staat omschreven in ons manifest. Het manifest is gemaakt in samenwerking met onze cliënten, hun vrienden en familieleden, onze medewerkers en onze vrijwilligers.

In het manifest staan de uitgangspunten van onze zorg en ondersteuning. Kort samengevat komt het erop neer dat bij Ipse de Bruggen de cliënt zoveel mogelijk de regie heeft en houdt over zijn eigen leven. Samen met de mensen uit het netwerk van de cliënt ondersteunen wij de cliënt bij het leiden van dat leven. Waar dat kan met een klein duwtje in de rug of af en toe een hand op een schouder en waar nodig 24 uur per dag in letterlijke nabijheid. Dat doen we vanuit onze professionaliteit en vanuit onze overtuiging dat ieder mens bijzonder is en recht heeft op de best mogelijke kwaliteit van bestaan.

Klik hier om het manifest volledig te lezen.