Gedragscode Raphaëlstichting en Rudolf Steiner Zorg

De gedragscode beschrijft de gedragsregels waar alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers (hierna te noemen medewerkers) van de Raphaëlstichting en Rudolf Steiner Zorg zich aan dienen te houden. Naast deze gedragscode, die voor iedereen geldt, kennen verschillende beroepen binnen de Raphaëlstichting ook nog een eigen beroepscode. Het doel van de gedragscode is het duidelijk benoemen van de waarden die voor alle medewerkers binnen de Raphaëlstichting richtinggevend zijn en het bevorderen van een doorlopend gesprek hierover. Door de gedragsregels op papier te zetten, is iedere werknemer op de hoogte van de regels en de achtergronden ervan. De visie van de Raphaëlstichting wordt als uitgangspunt genomen voor de gedragscode en de regels voor het handelen van alle medewerkers van de Raphaëlstichting.

Klik hier voor de volledig versie van deze gedragscode.