Voorwaarden en werkwijze voor ZZP'ers

Werk jij als zzp'er via ExcellentFlex op een opdracht? Dan zijn er twee contractmogelijkheden:

 1. Overeenkomst van Opdracht.
 2. Overeenkomst van Bemiddeling. 

De volgende algemene voorwaarden zijn dan van toepassing als je als zzp'er werkt via ExcellentFlex.

1. Werken als zzp’er via ExcellentFlex met Overeenkomst van Opdracht

Jij sluit met ExcellentFlex een Overeenkomst van Opdracht (OvO). In deze OvO komen jij en ExcellentFlex de volgende zaken overeen:

 • Jouw persoonlijke gegevens
 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
 • De begin-en einddatum van de opdracht
 • De vergoeding, inclusief of exclusief BTW
 • De betaaltermijn
 • Aansprakelijkheid en verzekering
 • Ondertekening van beide partijen

Vaste opdracht en Flexpool

 • Vaste opdracht betekent dat jij gedurende een vooraf afgesproken periode iedere week (ongeveer) dezelfde hoeveelheid uren op (ongeveer) dezelfde weekdagen werkt. Uiteraard kunnen de periode en hoeveelheid uren tussentijds veranderen.
 • Flexpool betekent dat jij op invaldiensten werkt bij één of meerdere klanten van ExcellentFlex, waarbij de uren en werkdagen per periode kunnen verschillen afhankelijk van jouw beschikbaarheid. 

BTW

 • Over de door jouw gewerkte uren wordt BTW in rekening gebracht, omdat ExcellentFlex jouw opdrachtgever is.

2. Werken als zzp’er via ExcellentFlex met Overeenkomst van Bemiddeling

Als zzp’er sluit jij met ExcellentFlex een Overeenkomst van Bemiddeling (OvB). In deze OvB is de rol van ExcellentFlex als bemiddelaar en administratief intermediair gedefinieerd.

BTW en Risico op niet betalen

 • Over de door jouw gewerkte uren, wordt geen BTW in rekening gebracht mits jij werkzaam bent in de Zorg of het Onderwijs. Werken als zzp’er in de Zorg&Welzijn of Onderwijs is vrijgesteld van BTW. In de Kinderopvang wordt er wel BTW in rekening gebracht tenzij je gebruik maakt van de KOR-regeling.
 • Mocht de opdrachtgever de factuur onverhoopt niet betalen, dan vordert ExcellentFlex het voorgeschoten factuurbedrag terug van jou. Bij bemiddeling loop jij namelijk het risico van niet betalen door de opdrachtgever. Dit risico van niet betalen kan ExcellentFlex van jou overnemen tegen een geringe vergoeding van 5% van het factuurbedrag. Vraag naar de mogelijkheden.

Dit verwachten wij in ieder geval van jou (bij een Overeenkomst van Bemiddeling en een Overeenkomst van Opdracht):

 • Je hebt altijd je (kopie) VOG, je legitimatiebewijs en een digitaal bewijs van jouw diploma bij je;
 • Je verschijnt op tijd en representatief op je werk;
 • Ben je ziek, zijn er onvoorziene situaties of verloopt de opdracht niet zoals gepland? Meld dit dan direct (of vóór 7.15 uur op de eerste ziektedag) aan de planning bij ExcellentFlex. Dit kan via Clevergig, per e-mail of vanaf 7.15 uur ook telefonisch. Sta je op een vaste opdracht of ben je in het weekend ziek? Meld dit dan (naast de planning van ExcellentFlex) ook aan de betreffende locatie waar je zou gaan werken;
 • Je hebt een afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of bij een adviesfunctie een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en overhandigt ons voor aanvang werkzaamheden een (kopie) uittreksel KVK dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • Een ingevuld en ondertekend formulier verklaring Identificatie en Ondernemerschap die door ons aan jou beschikbaar is gesteld;
 • Maak je gebruik van de KOR-regeling, waardoor je geen BTW in rekening brengt? Dan horen wij dit graag schriftelijk. 

Facturatie, betaling en full-service

 • Iedere week factureert ExcellentFlex namens jou jouw gewerkte uren aan de opdrachtgever. Deze registreer je zelf in ons planningssysteem Clevergig waarbij je rekening houdt met pauzes. Wij zorgen voor het akkoord. En omdat wij jouw gewerkte uren al administreren, gebruiken wij die gegevens om jouw factuur te maken. De OvB en OvO die wij gebruiken zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.
 • ExcellentFlex betaalt jouw factuur altijd na één week op de eerstvolgende vrijdag ongeacht of de opdrachtgever heeft betaald.
 • Het administreren van jouw uren, het maken, versturen en voorfinancieren van jouw facturen noemen wij full-service. Voor onze full-service vragen wij een vergoeding van € 9,50 per maand alleen als je in een maand hebt gewerkt. Heb je in een maand niet via ExcellentFlex gewerkt? Dan betaal je niets.