Werken via de Flexpool in het basisonderwijs

Werken via onze flexpool is dynamisch, uitdagend en afwisselend. Het vraagt van jou de nodige bevlogenheid, kwaliteit en flexibiliteit. Het vraagt van ExcellentFlex planmatig, betrouwbaar en punctueel werken. Kortom een uitdaging voor allen. De kwaliteit van onze samenwerking staat of valt met heldere afspraken en nakoming daarvan. Deze afspraken lees je hieronder.

Dit kun je van ons verwachten

 • Je hebt recht op salaris conform de CAO Primair Onderwijs (PO) op basis van je laatste loonstrook of inschaling die wij met jou overeengekomen zijn.
 • Je ontvangt een reiskostenvergoeding van € 0,21 per km woon- werkafstand.
 • Je hebt naar rato van jouw gewerkte dagen recht op vakantiedagen en -geld conform de CAO PO.
 • Alle in een week gewerkte uren en reiskostenvergoeding betalen wij jou in de volgende week op vrijdag.
 • Heb je een invaldienst geaccepteerd en wordt deze binnen drie dagen voor aanvang van de dienst geannuleerd? Dan heb je recht op betaling van deze dienst. Indien wij een alternatieve dienst binnen de afgesproken maximum reistijd (enkele reis) hebben, dan dien je deze te accepteren. Je mag deze dienst (-wijziging) uiteraard op eigen verzoek weigeren. Helaas komt dan het recht op uitbetaling te vervallen.
 • Wijzigen de diensttijden? Dan mag je de nieuwe tijden accepteren en van de oude afzien. Je hoeft de nieuwe tijden niet te accepteren. Overleg dit tijdig met onze medewerkers van de planning!
 • Na 1 gewerkte dag vergoeden wij -na ontvangst van een kopie- de aanvraagkosten VOG.
 • Wij reserveren voor jou de eindejaarsuitkering conform de CAO PO. De uitbetaling hiervan vindt plaats in december of bij uitdiensttreding.
 • Word je tijdens je invalwerkzaamheden ziek, dan wordt de 1ste ziektedag niet uitbetaald. Vanaf de 2de ziektedag ontvang je 90% salaris o.b.v. 13 weken arbeidsverleden bij ons.
 • Je bouwt na 8 weken pensioen op bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Voor meer info, klik hier
 • Om klachten en verzuim te voorkomen is het mogelijk om zonder toestemming van ExcellentFlex de bedrijfsarts te bezoeken via een open spreekuur: ArboNed 030 - 299 64 44 of info@arboned.nl
 • Word je voor een langere periode via ons gedetacheerd bij een van onze opdrachtgevers, dan volgen wij voor de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer de CAO PO en zal jouw salaris en reiskosten maandelijks worden uitbetaald rond de 25ste.
 • Wij vinden het net zoals jij belangrijk dat jij je kunt blijven ontwikkelen. Daarom hebben wij een uitgebreid aanbod aan praktische, waardevolle trainingen en workshops waar je bij ons gratis gebruik van kunt maken.

Dit verwachten wij van jou

 • Voor het aanbieden van invalwerk gebruiken wij de Clevergig-app en wij vragen je deze app te installeren.
 • Na het intakegesprek ontvang je hiervoor een e-mail vanuit Clevergig met een persoonlijke code, waarmee je kunt inloggen op de app. Kijk eventueel voor meer info op https://www.clevergig.nl/flexwerkers.
 • Geef in de app direct jouw beschikbaarheid door. Zo weten wij wanneer je kunt en wilt werken.
 • Een oproep om in te vallen wordt via een pushbericht vanuit de Clevergig-app aan je doorgegeven.
 • Krijg je een oproep om in te vallen, accepteer of weiger dan zo spoedig mogelijk. Wees er snel bij, want de dienst wordt aan meerdere flexwerkers aangeboden.
 • Je verschijnt representatief op je werk en meld je bij de afgesproken contactpersoon.
 • Je hebt altijd je (kopie) VOG en je legitimatiebewijs bij je.
 • Ben je ziek vóór of tijdens je invalwerk, meld dit dan terstond, of vóór 7.30 uur op de 1ste ziektedag aan de planning van ExcellentFlex. Wij melden jou dan zo spoedig mogelijk ziek bij de opdrachtgever.
 • Iedere week declareer je jouw gewerkte uren en het aantal retourkilometers in de app. Voor een hele dag declareer je 8 uur en voor woens -of vrijdagochtend 6 uur. Sommige scholen hebben een continurooster, waardoor declarabele uren op woens- of vrijdagen kunnen afwijken. De actuele schooltijden vind je in de geaccepteerde dienst.
 • Aan het eind van de werkdag meld je je, na het schrijven van de overdrachten, eventueel nakijkwerk en het opruimen, altijd af bij de directie. Heb je tijd over, bied dan je hulp aan bij collega’s.