Langdurige opdracht ZZP onderwijs (ovo)

Bij ExcellentFlex hebben wij onze systemen optimaal ingericht, met als gevolg minimale administratieve last voor ZZP’ers, klanten en ExcellentFlex en nagenoeg geen fouten in urenregistratie en facturatie. Deze flyer geeft informatie wat het betekent voor jou om als ZZP’er via ExcellentFlex gedetacheerd te worden in het onderwijs.

Overeenkomst van opdracht
Jij sluit met ExcellentFlex een overeenkomst van opdracht (ovo). In deze ovo komen jij en ExcellentFlex de volgende zaken overeen:

 • Persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer en opdrachtgever;
 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
 • De begin-en einddatum van de opdracht;
 • De vergoeding, inclusief of exclusief btw;
 • De betaaltermijn;
 • Aansprakelijkheid en verzekering;
 • Ondertekening van beide partijen.

Facturatie, betaling en full-service

 • Wekelijks maken wij jouw factuur en mailen die aan jou.
 • Binnen een week betalen wij jouw factuur.
 • Over de door jouw gewerkte uren wordt BTW in rekening gebracht, omdat ExcellentFlex jouw opdrachtgever is.
 • Jouw uren administreren en jouw facturen maken, versturen en voorfinancieren noemen wij full-service. Voor onze full-service vragen wij een kleine vergoeding van € 9,50 per maand alleen als je in een maand hebt gewerkt. Heb je in een maand niet via ExcellentFlex gewerkt? Dan betaal je niets.

Dit verwachten wij van jou

 • Een (kopie) VOG, legitimatiebewijs en een digitaal bewijs van diploma’s;
 • Je verschijnt op tijd en representatief op je werk;
 • Ben je ziek? Meld dit dan direct, of vóór 7.30 uur op de eerste ziektedag, aan jouw contactpersoon van de school en aan jouw contactpersoon bij ExcellentFlex;
 • Je hebt een afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • Je bent geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en overhandigt ons voor aanvang detachering een (kopie) uittreksel KVK dat niet ouder is dan 3 maanden;
 • Een ingevuld en ondertekend formulier verklaring Identificatie en Ondernemerschap die door ons aan jou is beschikbaar gesteld.