Detachering basisonderwijs flexwerker

Wat is Detachering?

Jij bent bij ons in dienst en wij lenen jou uit om op een school werkzaamheden te verrichten. Met ons of de schooldirecteur kom je de arbeidsvoorwaarden zoals inschaling, vergoedingen en arbeidstijden overeen, conform de CAO PO (basisonderwijs). Wij betalen jouw salaris op betaaldata gelijk aan die van het onderwijs. Het salaris wordt betaald op de 25ste, tenzij de 25ste in het weekend valt, dan ontvang je het salaris voor het weekend. Je ontvangt van ons via de mail je loonstroken en de jaaropgaaf.

CAO NBBU

ExcellentFlex is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (de NBBU). Dit betekent dat de CAO NBBU van toepassing is op jouw arbeidsovereenkomst die je aangaat met ons. Conform de CAO NBBU word je ingeschaald volgens de CAO PO (basisonderwijs). Daarnaast heb je recht op de eindejaarsuitkering, eenmalige uitkeringen en reiskostenvergoeding. Jouw regiomanager kan je meer vertellen over jouw arbeidsvoorwaarden.

Wat heeft ExcellentFlex Onderwijs van jou nodig?

Voor het aangaan van een arbeidscontract hebben wij de volgende zaken van je nodig:

  1. Heb je een paspoort? Dan ontvangen wij graag een kopie van de houderspagina en de pagina waarop het BSN-nummer is vermeld.
  2. Het je een ID kaart? Dan ontvangen wij graag een kopie van de voor- en achterkant.
  3. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud.
  4. Een kopie van relevante diploma’s.

Loonheffingskorting

Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting (= algemene heffingskorting + de arbeidskorting). Je kunt via ExcellentFlex deze heffingskorting verrekenen op je maandelijkse salaris. Je betaalt dan minder belasting en je krijgt daardoor meer nettoloon. Het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting geef je aan op het formulier loonheffingen dat wij beschikbaar stellen. Werk je bij meer dan 1 werkgever of heb naast je werk ook een uitkering? Vraag dan bij de werkgever waar je het meest verdient de loonheffingskorting aan.

Arbeidsomstandigheden

Jouw schooldirecteur is verantwoordelijk voor een goede en veilige werkplek. Het moet voor jou duidelijk zijn hoe en wat te doen bij incidenten op de werkplek. Het is dus belangrijk dat jij van de schooldirecteur (of iemand die daarvoor verantwoordelijk is) informatie krijgt over veiligheid en arbeidsomstandigheden. ExcellentFlex geeft de schooldirecteur een ‘Arbochecklist’ die samen met jou kan worden ingevuld. Om klachten en verzuim te voorkomen is het mogelijk om zonder toestemming van ExcellentFlex de bedrijfsarts te bezoeken via een open spreekuur. Als je dat wilt dan kun je contact opnemen met ArboNed 030-299 64 44 of info@arboned.nl.

Ziek

Als je ziek bent, dan is het belangrijk dat je de volgende 3 stappen onderneemt:

  1. Je meldt je direct ziek bij de school waar je werkzaam bent.
  2. Je meldt je direct ziek of vóór 7:30 uur ‘s ochtends bij ExcellentFlex, telefonisch of per email: flexpool@excellentflex.nl.
  3. Je meldt je bij de school en ExcellentFlex beter op het moment dat je weer aan de slag gaat.

Bij langdurig ziekteverzuim zorgt ExcellentFlex voor begeleiding en case management. Als de bedrijfsarts een afspraak met je maakt, is het van belang om hieraan gehoor te geven. Indien je geen gehoor geeft aan een gemaakte afspraak, dan kan de arbodienst daarvoor kosten in rekening brengen. Wij zullen deze kosten inhouden op je salaris.

Zwangerschap

Ben je zwanger? Gefeliciteerd! Je vraagt via ExcellentFlex een zwangerschapsuitkering aan bij het UWV. Het UWV vergoedt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof de zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is 100% van je dagloon. Het UWV berekent het dagloon op basis van het SV-loon met een maximum van het UWV-dagloon. Informatie hierover vind je op de website van het UWV (www.uwv.nl). Je hebt recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Het verlof gaat in tussen zes weken en vier weken vóór de uitgerekende datum. Je bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag het verlof ingaat. Overleg dit wel van tevoren met je schooldirecteur.

Vakantie en vakantiegeld

Conform de CAO NBBU heb je recht op 2 vakantiedagen per maand op basis van een fulltime aanstelling. Echter je volgt de reguliere schoolvakanties waar je werkzaam bent. Dus veelal heb je meer vakantie dan conform de CAO NBBU. Het kan ook voorkomen, dat er binnen jouw detacheringsperiode geen of te weinig reguliere schoolvakanties voorkomen. Dan betalen wij jouw niet genoten vakantiedagen uit. ExcellentFlex reserveert iedere maand vakantiegeld. Vakantiegeld wordt uitbetaald in de maand mei en in de maand waarin jouw contract afloopt. Voorbeeld: Loopt het contract van 1 januari tot 1 augustus, dan ontvang je in de maand mei vakantiegeld over de eerste 5 maanden en ontvang je vakantiegeld in juli over de maanden juni en juli.

Pensioenopbouw

Conform CAO NBBU ga je vanaf 8 werkweken pensioen opbouwen bij StiPP het pensioenfonds voor de Uitzendsector. Hiervoor hoef je niets te regelen. Meer informatie over het pensioenfonds en je pensioenopbouw kun je vinden op www.stippensioen.nl.

Trainingen, workshops en coaching

ExcellentFlex heeft een divers aanbod van trainingen, workshops en begeleiding. Jouw regiomanager kan je meer vertellen.

Je contract loopt af en nu

Je hebt een tijdelijk contract dat van rechtswege afloopt. Volgt er geen verlenging van je contract. Laat het ons dan meteen weten, dan kunnen wij je wellicht plaatsen op een andere vacature. Mochten wij je niet kunnen herplaatsen, dan kom je eventueel in aanmerking voor een (gedeeltelijke) WW uitkering. Kijk op de site van het UWV (www.uwv.nl) welke voorwaarden gelden voor een WW uitkering.

Wat kun je van ExcellentFlex verwachten?

ExcellentFlex betaalt iedere maand jouw salaris, verzorgt jouw salarisstrook en aan het einde van het jaar de jaaropgaaf. Wij houden ook in de gaten of je voldoende vakantieverlof geniet gedurende jouw contractduur. Tussentijds evalueert jouw regiomanager hoe je werkzaamheden via ons verlopen. Daarnaast kun je ons altijd benaderen met allerlei (personeels-)vragen.

Wij wensen jou veel werkvoldoening en plezier!