zorg juni 2024

Uitstroom zorg en welzijn is klein, wel veel wisselingen binnen bedrijfstak 

Veel werkgevers binnen de zorg en welzijn hebben de indruk dat de uitstroom van medewerkers groter is dan in andere sectoren. In de publicatie van het CBS van 20-jun jl blijkt dit niet het geval te zijn. Vergeleken met andere bedrijfstakken is het aantal vertrekkende medewerker relatief klein.  
 
Wel wisselen vooral jonge werknemers van baan. Een werknemer die wisselt van baan kan vertrekken uit de bedrijfstak zorg en welzijn, maar kan ook een nieuwe baan vinden binnen de bedrijfstak. Dat deze werknemers wel binnen zorg en welzijn blijven werken, is voor de individuele werkgevers niet altijd direct zichtbaar. 
 
Wil je meer weten over het onderzoek, lees hier de publicatie.