kinderopvang juni 2024

Wij zijn voorbereid op de Wet IKK per jan-2025. Jij ook?  

Per 1 januari 2025 worden de twee volgende wijzigingen doorgevoerd: 

  • Invoering minimum taalniveau (Regeling Wko, art. 7 lid 3) 
  • Aanvullende scholingseis voor werken met baby’s (Regeling Wko, art. 7 lid 1, cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk)  

 
Invoering minimum taalniveau 

Pedagogisch medewerkers moeten minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Er is in 2020 -vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en om de werkdruk op pedagogisch medewerkers- besloten om de ingangsdatum van deze twee eisen met twee jaar uit te stellen van 1 januari 2023 naar 1 januari 2025. 

Zo werd er voldoende tijd gegeven om pedagogisch medewerkers scholing te bieden.   
 
De nieuwe regels gelden voor:  

  • Een pedagogisch medewerker die op of na 1 januari 2025 in dienst treedt bij een kinderopvangorganisatie  
  • Een pedagogisch medewerker die vóór 1 januari 2025 al in dienst is bij een kinderopvangorganisatie en op 1 januari 2025 volgens de huidige regels niet aan de taaleis voldoet 

 
Als hoofdregel geldt dan dat een pedagogisch medewerker aan de taaleis IKK voldoet als zij:  

  • voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) heeft behaald én  
  • voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5,0 heeft behaald. 

 
Deze wetgeving geldt eveneens voor de invalkrachten en pedagogisch medewerkers die op tijdelijke basis werkzaam zijn. ExcellentFlex heeft voor haar medewerkers de volgende stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving.  


Beoordeling van de huidige Taalvaardigheden:

Allereerst hebben wij van alle medewerkers de relevante diploma’s onderzocht (eventuele aanvullingen opgevraagd) om het huidige taalvaardigheidsniveau te bepalen. Taaltrainingsprogramma's: Wij hebben samenwerking gezocht met opleiders die de vereisten opleidingen bieden voor medewerkers die niet aan de minimum taalvereisten voldoen.  


Certificering en Testen:

Alle medewerkers hebben wij meerdere keren de mogelijkheid geboden om zich te kwalificeren voor de taal-eis. Bij het behalen van de taaleis hebben wij de diploma’s/certificaten in het dossier opgenomen, zodat wij altijd kunnen overleggen als een opdrachtgever daarom vraagt. 

Monitoring en Ondersteuning:

Wij hebben een monitoringssysteem ontwikkelt om de voortgang te volgen en voortdurende ondersteuning te bieden aan medewerkers die werken aan het behalen van de taalvereisten. 

Aanvullende scholingseis voor werken met baby’s 

Alle pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken moeten per 1 januari 2025 specifiek geschoold zijn. Sollicitanten die vanaf 2023 hun opleiding met succes afronden, hoeven zich niet meer apart te scholen. Bij twee nieuwe diploma’s zit het werken met 0-jarigen standaard in de opleiding en is een apart bewijs niet nodig: diploma ‘Pedagogisch medewerker kinderopvang’ met crebonummer 25696 staat en diploma 'Gespecialiseerd pedagogisch medewerker' met crebonummer 25697. 

 
Ook deze kwalificatie-eis geldt voor invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis die op babygroepen werken. De volgende stappen hebben wij hierin genomen: 
Beoordeling van de Opleidingsbehoeften:
Wij hebben het huidige opleidings- en kwalificatieniveau van medewerkers die met baby’s werken beoordeeld. 
Ontwikkeling van Opleidingsprogramma's:
Voor de groep die nog niet voldeed aan de vereisten, hebben wij een opleidingsprogramma gezocht die voldoet aan de vereisten voor het werken met baby's. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met een geaccrediteerde opleidingsorganisatie om het vereiste opleidingsprogramma te bieden. 

Implementatie en Planning:
Om de aanvullende opleiding vóór de implementatiedatum af te ronden hebben wij een tijdlijn gemaakt. Wij hebben ervoor gezorgd om dat de trainingssessies plaatsvinden op momenten dat de dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk worden verstoord. 

Documentatie en Naleving:
Na het behalen van de voltooide opleiding bewaren wij het certificaat in het dossier van de medewerker, zodat wij aan kunnen tonen dat de medewerker voldoet aan de nieuwe regelgeving.  

Deze stappen hebben wij gedocumenteerd en duidelijk gecommuniceerd aan alle betrokkenen, zodat iedereen begrijpt wat zijn of haar rol en verantwoordelijkheid is bij het voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten. Regelmatige updates en check-ins kunnen helpen ervoor te zorgen dat het implementatieproces op schema blijft.  
Het aanbod aan opleidingen blijft bij ons voorlopig doorlopen. Wil één van jouw pedagogisch medewerkers ook aansluiten bij onze trainingen, laat het ons gerust weten!