Excellentflex pagina inhoud

Veel gestelde vragen (loon, ziekte, feestdagen)

Hoe werkt de loonheffingskorting?

Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting (= algemene heffingskorting + de arbeidskorting). Je kunt via ExcellentFlex deze heffingskorting verrekenen op je maandelijkse salaris. Je betaalt dan minder belasting en je krijgt daardoor meer loon. Het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting geef je aan op het formulier loonheffingen dat wij beschikbaar stellen. Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Vraag dan bij één werkgever (waar je het meest verdient) de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingkorting aanvraagt, dan kan het zijn dat je teveel korting krijgt die je achteraf moet terugbetalen.

Hoe wordt mijn uurloon berekend?

Op grond van de informatie verkregen van de opdrachtgever, dan wel op grond van beschikbare geautoriseerde informatie over de cao van de opdrachtgever stelt de uitzendonderneming de inlenersbeloning vast op de beloningselementen periodeloon.

Is er geen uurloondefinitie vastgelegd in de cao van de opdrachtgever of is er geen beschikbare geautoriseerde informatie beschikbaar, dan wordt het uurloon als volgt berekend:

               Maandloon
____________________________________
4,35 * Normale Arbeidsduur (40/38/36)

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent en daardoor niet kunt werken, dan is het belangrijk dat je de volgende 3 stappen onderneemt:

  1. Je meldt je direct ziek bij de opdrachtgever waar je via ons werkt
  2. Je meldt je direct ziek of vóór 7:30 uur ‘s ochtends bij ExcellentFlex telefonisch of per email: office@excellentflex.nl
  3. Je meldt je bij de opdrachtgever en ExcellentFlex beter op het moment dat je weer aan de slag gaat

Wat moet ik doen als ik langer ziek ben?

Ben je onverhoopt langduriger ziek, dan zal ExcellentFlex zorgen voor begeleiding en casemanagement. Als de bedrijfsarts een afspraak met je maakt, is het van belang om hieraan gehoor te geven. Indien je geen gehoor geeft aan een gemaakte afspraak, dan kan de arbo-dienst daarvoor kosten in rekening brengen. Wij zullen deze kosten dan inhouden op je salaris. 

Krijg ik doorbetaald op een feestdag als ik werk in de flexpool?

Een flexwerker heeft in principe recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt. Voorwaarde is dat het moet gaan om een erkende feestdag, voor zover deze niet valt op zaterdag en/of zondag.

Als in het contract niet duidelijk blijkt of de dag waarop de feestdag valt als vaste werkdag is aan te merken, wordt gekeken of sprake is van een bestendig arbeidspatroon.

Er is sprake van een bestendig arbeidspatroon als de flexwerker in een periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd is geweest of heeft gewerkt.

Erkende feestdagen
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag in lustrumjaren.

Feitelijk loon
Het naar tijdsruimte, vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met office@excellentflex.nl. 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK