Excellentflex pagina inhoud

Trainingsaanbod | inhoudelijk

Oudergesprekken, mindset, meidenvenijn... Onderstaand vind je meer informatie over de trainingen die wij in het schooljaar 2019-2020 aanbieden. De verschillende data en regio’s waarin deze worden gegeven, staan in de actuele agenda. Let op: leerkrachten die via ExcellentFlex werken, volgen de trainingen gratis. Overige leerkrachten kunnen ook trainingen volgen tegen een vergoeding. 

1. Effectief pedagogisch handelen

Tijdens deze training leer je welke leerkrachtvaardigheden belangrijk zijn om effectief pedagogisch te handelen. Ook krijg je tools die je kan gebruiken voor het omgaan met orde- en gedragsproblemen in de klas, leer je hoe leerlingen betrokken blijven en hoe je het beste EDI kan toepassen in de lessen. Meer informatie over deze training vind je hier.

2. In gesprek met ouders

Een goed gesprek voeren met ouders is soms nog best lastig. Een training hierin volgen kan dan juist enorm fijn zijn! Tijdens deze training leer je onder andere hoe je met rust, verbinding en zelfvertrouwen elk (lastig) gesprek aan kunt gaan, hoe je om kunt gaan met de emoties van jezelf en de ouders en krijg je handvatten om ongewenste situaties te voorkomen. Meer informatie over deze training vind je hier.

3. Hoogbegaafdheid: het begaafde kind herkennen en uitdagen

Hoe herken je hoogbegaafde kinderen en wat betekent het voor hen om hoogbegaafd te zijn? Deze training geeft je handvatten hoe je hoogbegaafde kinderen kan herkennen en kan uitdagen én hoe jij voor hen het verschil kan maken. Meer informatie over deze training vind je hier.

4. Leesplezier: leesmonsters creëren

Wij weten allemaal hoe belangrijk het is om goed te kunnen lezen. Bij deze training wordt de basis gelegd voor een eigen aanpak waarbij lezen, kijken en spelen met boeken centraal staat. Hoe actiever jij hierin als leerkracht bent, hoe groter het leesplezier wordt voor je leerlingen. Meer informatie over deze training vind je hier.

5. Dyslexie & Dyscalculie

Het hebben van dyslexie en/of dyscalculie is niet leuk. Het is fijn om dan een leerkracht te hebben die je begrijpt en je handvatten kan bieden. Tijdens deze training leer je als leerkracht de signalen herkennen en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Meer informatie over deze training vind je hier.

6. De kracht van onze mindset

Jouw mindset als leraar heeft invloed op de manier waarop je je leerlingen begeleidt. Tijdens deze training maak je kennis met deze growth en fixed mindset en leer je hoeveel invloed mindset heeft op de motivatie en leerprestatie van je leerlingen. Meer informatie over deze training vind je hier.

7. Effectief (collegiale) feedback geven en ontvangen

Feedback geven is belangrijk voor de ontwikkeling van jezelf en dat van anderen. Toch blijkt het effectief feedback geven in de praktijk nog best lastig te zijn. Bij deze training leer je onder andere hoe je iemand constructief kan aanspreken en complimenteren, hoe je zelf kan vragen om feedback en hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Meer informatie over deze training vind je hier.

8. Pesten en meidenvenijn: de preventieve aanpak

Meisjes kunnen onderling erg gemeen zijn tegen elkaar. Dit heeft niet alleen impact op korte termijn: ook op langere termijn kan dit gevolgen hebben. Na het volgen van deze training sta jij zelf steviger in je schoenen om meidenvenijn te herkennen en aan te pakken. Meer informatie over deze training vind je hier.

9. Lastig gedrag de baas

Wil jij op positieve wijze de regie houden in de klas? Weten hoe je een leerling effectief kunt corrigeren, zonder dat dit een negatief gevolg heeft voor de relatie leerkracht-leerling, en zonder dat er een machtsstrijd ontstaat? Dan is deze training iets voor jou. Meer informatie over deze training vind je hier.

10. Middenbouw: de avontuurlijke ontwikkeling

De leerling in de middenbouw (groep 4-6) krijgt meer interesse in zijn omgeving, zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid worden vergroot en hij leert te functioneren in een groep. Voor jou als leerkracht is het handig om te weten hoe je hier het beste mee om kunt gaan! Meer informatie over deze training vind je hier.

11. Onderbouw: onderzoekend, ontwerpend en spelend leren in groep 1 t/m 3

Na het volgen van deze training kan jij de 21e eeuwse vaardigheden voor het jonge kind toepassen in alle thema’s, hoeken en groepen, activiteiten en leerling gesprekken die je gaat doen. Jij leert hoe je leerlingen onderzoekend, ontwerpend en spelend kan laten leren. Meer informatie over deze training vind je hier.

12. Orde positief in orde! – gericht op de bovenbouw

Hoewel het misschien lastig is om toe te geven dat je de bovenbouwklas onder controle houden soms een beetje lastig vindt, is deze training speciaal ontwikkelt om daar een positieve boost aan te geven. Ook als het meestal best goed voor elkaar hebt kan de training handvatten geven om de momenten dat het goed gaat te vertalen naar de momenten dat het wat lastiger is. Meer informatie over deze training vind je hier.

13. Talentgedreven werken. De sleutel tot het ‘aanzetten’ van de (hoog) begaafde leerling

Talentgedreven werken houdt in dat je als leraar in gesprek gaat met je leerlingen om hun (verborgen) talenten te ontdekken en daar een passend onderwijsaanbod voor vindt. Deze training geeft je handvatten om leerlingen vanuit een growth mindset te begeleiden en hen opnieuw ‘aan te zetten’. Meer informatie over deze training vind je hier.

14. Hoe overleef ik mijn ‘eerste’ (inval) dag

Aan de hand van theorie en eigen ervaringen doorloop je bij deze training een hele invaldag: van een eerste kennismaking tot een goede afsluiting. Waar loop je tegen aan, wat gaat goed? Welke keuzes maak je en welke prioriteiten stel je? Je staat stil bij aspecten als kennismaking, regels, consequenties, nakijken en afsluiten van de dag. Meer informatie vind je hier.

15. Activerende didactiek

Na het volgen van deze training kan je jouw algehele didactiek activerend maken en leerlingen bewust maken van hun eigen leergedrag. Verder kan je een activerende structuur aanbrengen in de lessen, allerlei activerende werkvormen inzetten en activeren door feedback en reflectie in te zetten. Meer informatie vind je hier.

16. Differentiëren in de les, onderwijs op maat

Leren gaat het beste in de zone van naaste ontwikkeling als je net een stapje verder mag zetten dan dat je nu bent. Of twee stapjes als je kan en durft. Ga er maar aan staan! 25 verschillende kinderen, hoge eisen, veel verschillende ondersteuningsbehoeften. In deze training leer je hier handen en voeten aan te geven. Meer informatie vind je hier.

17. Klassenmanagement – de ideale werkplanning

Klassenmanagement zijn alle maatregelen die een leerkracht neemt om het onderwijs efficiënt en prettig te laten verlopen. Hoe maak je dan keuzes, hoe stem je af, hoe zorg je dat alle kinderen kan begeleiden? Veel valt of staat met een goede planning en goed klassenmanagement. Maar wat is goed? In deze cursus leer je verantwoorde keuzes maken, goed je eigen grenzen aangeven en bewaken. Meer informatie vind je hier.

18. Snappet basis- en verdiepingstraining

Op steeds meer scholen wordt er gewerkt met Snappet en niet alle leerkrachten hebben evenveel ervaring met het werken hiermee. Via ExcellentFlex kun je een training in de basisvaardigheden van Snappet volgen of een verdiepingstraining hierover volgen! 

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK