Excellentflex pagina inhoud

Privacy statement

Persoonsgegevens die u via deze website uploadt, gebruikt ExcellentFlex alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Raadplegen van sociale media voor nadere informatieverstrekking:
Wegens de aard van de functies waarin ExcellentFlex bemiddelt en de functievereisten en risico’s die aan het uitoefenen van deze functies verbonden zijn, is het verkrijgen van een getrouw beeld van de personen waarvoor ExcellentFlex bemiddelt vereist. Voor het verkrijgen van een getrouw beeld van de personen die persoonlijke gegevens hebben geüpload, raadpleegt ExcellentFlex sociale media-profielen van betreffende personen.

Hoe worden persoonlijke gegevens verkregen:

 • Door middel van het invullen van het sollicitatieformulier, inschrijfformulier, open-sollicitatieformulier of contactformulier;
 • Via e-mail;
 • Via prijsvragen op sociale media;
 • Via sociale media;
 • Telefonisch;
 • Schrijftelijk.

De gegevens die ExcellentFlex verzamelt:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en CV. De inhoud van het CV verschilt per kandidaat;
 • Referenties;
 • Eventueel motivatie;
 • Beschikbaarheid;
 • Voorkeuren en wensen.

nadat kandidaat in dienst treedt:

 • BSN;
 • Verklaringen omtrent gedrag;
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning;
 • Nationaliteit en burgerlijke staat;
 • Bankrekening gegevens;
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Ondernemingsgegevens (ZZP).

Doel gegevensverzameling:
Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Het verkrijgen van voldoende beeld van geschiktheid, beschikbaarheid en voorkeuren van en voor kandidaten;
 • Het matchen aan beschikbare vacante functies;
 • Het delen met opdrachtgevers;
 • Het aangaan van een arbeidsrelatie;
 • Het verwerken in het salarissysteem teneinde te verlonen;
 • Het doen van wettelijke afdrachten aan de Belastingdienst;
 • Het opbouwen van pensioenrechten bij STiPpensioen of het ABP;
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting in het kader van de Wet Poortwachter, waaronder het delen met het UWV en Arboned.

Bewaartermijn gegevens:
Indien geen arbeidsrelatie aangegaan wordt:
Uw geuploade gegevens worden conform de AVG maximaal vier weken door ExcellentFlex bewaard. U kunt bij uw online sollicitatie / inschrijving, middels het aanvinken van een knop, toestemming geven om uw gegevens tot maximaal één jaar te laten bewaren. Of, indien deze functie niet beschikbaar is, vraagt onze recruiter/regiomanager of business manager hiernaar. Doel hiervan is om de zoekperiode voor het vinden van een geschikte functie te verlengen.
Indien u een arbeidsrelatie aangaat:
Indien u in dienst treedt van ExcellentFlex, gelden andere, wettelijke bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens.

Beveiliging van uw gegevens:
Uw gegevens worden verzameld op een server van het hostingsbedrijf waar ExcellentFlex gebruik van maakt. Deze servers zijn beveiligd met firewalls, versleuteling, toegangscodes en fysieke beveiliging. Uw gegevens die via de website worden aangeboden, worden eveneens versleuteld verstuurd.

Inzage en verzoek tot verwijdering gegevens:
U heeft te allen tijde het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt u een afspraak maken op ons kantoor in Den Haag.
U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact openmen met een medewerker op ons kantoor in Den Haag, of u kunt uw verzoek via e-mail kenbaar maken.

Gegevensverzameling websitebezoek:
Voor het verzamelen van informatie over websitebezoek, maakt ExcellentFlex gebruik van:

 1. Goolge Analytics
 2. Facebook Pixel
 3. Indeed tracking

ExcellentFlex gebruikt informatie over websitebezoek, om de website en de websitecontent te optimaliseren. Informatie over websitebezoek worden door ExcellentFlex niet aan derden beschikbaar gesteld.

Cookies
De website van ExcellentFlex maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:

 • IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijd van het bezoek
 • URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • De op onze website bezochte pagina‘s
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen.

Google Analytics:
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van het verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Facebook Pixel:
Deze cookie wordt net als de Google Analytics cookie, gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Facebook biedt, daarnaast de mogelijkheid om de websitebezoekers anoniem in de Facebook-tijdlijnen berichten te plaatsen.

Indeed trracking:
Deze cookie wordt gebruikt om inzichtelijk te krijgen, hoe vaak bezoekers gebruik maken van gesponsorde en niet gesponsorde ExcellentFlex-vacatures die aangeboden worden op de website van Indeed.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK