Opleidingen Basisonderwijs

Wil je jezelf blijven ontwikkelen in het onderwijs? Of ben je pas net gestart en wil je graag extra kennis opdoen, zodat je zelfverzekerd voor de klas kan staan? Dan hebben wij een groot en divers aanbod aan trainingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Heb je een MBO4 onderwijs gerelateerde of een HBO/WO opleiding gevolgd, dan kan je zelfs bij ons zelfs een lerarenopleiding volgen! Hieronder vind je een korte beschrijving van ons actuele aanbod van onze opleidingen en trainingen. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op via office@excellentflex.nl.

Ons trainingsaanbod

Wil je jezelf blijven ontwikkelen als leerkracht? Dat kan via ExcellentFlex! Wij hebben een mooi, divers trainingsaanbod. Lees hieronder welke trainingen wij op dit moment aanbieden. De huidige agenda vind je hier

1. Een goede start

De eerste zes weken van een schooljaar zijn cruciaal voor een groep. Deze zes weken worden na de zomervakantie de ‘gouden weken’ en na de kerstvakantie, waarin de cyclus van groepsvorming weer opnieuw begint, de ‘zilveren weken’ genoemd. Deze training is gericht op deze belangrijke weken om jullie de handvatten te geven om een fijne sfeer op te bouwen en een goede interactie tussen jou en de leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling te ontwikkelen. Als dit in die eerste weken succesvol is, heb je er het hele schooljaar profijt van.

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen / in schoolvakanties van 10.00 – 16.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer:  Een goede start flyer ExcellentFlex.pdf

2. Hoe overleef ik mijn “eerste” (inval)dag

Aan de hand van theorie en eigen ervaringen doorloop je in deze training een hele invaldag. Van een eerste kennismaking tot een goede afsluiting. Waar loop je tegen aan, wat gaat goed. Welke keuzes maak je en welke prioriteiten stel je. Er wordt stilgestaan bij aspecten als kennismaking, regels, consequenties, nakijken en afsluiten van de dag. 

 • Deze training wordt digitaal georganiseerd op de woensdagmiddagen en duurt 3 uur.
 • Doelgroep; (inval)leerkrachten die startend zijn, of de basics nog eens op een rijtje willen zien.

Link naar de uitgebreide info flyer:  Factsheet training invallen.pdf

3. Klassenmanagement, wat werkt wel en waarom?

Klassenmanagement zijn alle maatregelen die een leerkracht neemt om de lessen efficiënt en prettig te laten verlopen. Veel valt of staat met een goede planning en goed klassenmanagement. Maar wat is goed? In deze cursus leer je verantwoorde keuzes te maken, goed je eigen grenzen aan te geven en te bewaken. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden die zorgen dat je zoveel mogelijk van je tijd kan besteden aan zinvolle activiteiten.

 • Deze training wordt digitaal georganiseerd op de woensdagmiddag en duurt 3 uur.
 • Doelgroep; (startende) leerkrachten en onderwijsassistenten.

Link naar de uitgebreide info flyer:  Factsheet klassenmanagement.pdf

4. Persoonlijke effectiviteit in het omgaan met ‘lastig’ gedrag

‘Lastig’ gedrag is persoonlijk. Wat de ene persoon als ‘lastig’ ervaart hoeft voor de ander niet zo te zijn. Deze training geeft naast de achtergrondinformatie over leerkrachthandelen en gedrag, inzicht in de persoonlijke triggers en talenten en hoe je dit kunt inzetten bij het buigen van ‘lastig’ gedrag. Het met en van elkaar leren middels een praktijkgerichte intervisiewerkvorm vormt een belangrijk middel in deze training.

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen / in schoolvakanties van 10.00 – 16.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer:  Persoonlijke effectiviteit in het omgaan met lastig gedrag flyer ExcellentFlex.pdf

5. Differentiëren in de les, onderwijs op maat

In deze training leer je handen en voeten te geven aan het differentiëren. Hoe regel je dat praktisch, waar let je op als je keuzes moet maken. Hoe zorg je dat kinderen zelfstandig genoeg kunnen werken zodat jij met de rest van de groep aan de slag kan. We bespreken mogelijkheden, kansen maar ook grenzen.

 • Deze training wordt digitaal georganiseerd op de woensdagmiddag en duurt 3 uur.
 • Doelgroep; leerkrachten basisonderwijs die langere tijd voor dezelfde groep staan of die ambitie hebben.

Link naar de uitgebreide info flyer: Factsheet differentiatie.pdf

6. Professioneel in gesprek met ouders

Ouders. We hebben ze in iedere school en alle soorten en maten. Ten behoeve van de ontwikkeling van je leerlingen is het van belang een goede relatie met ouders op te bouwen en om samen te werken. Ouders zijn de eerste professionals als je spreekt over hun kinderen. Hoe blijf je professioneel in gesprek als het niet gaat zoals je wil dat het gaat? Dat leer je in deze training.

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen / in schoolvakanties van 10.00 – 16.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer: Professioneel in gesprek flyer ExcellentFlex.pdf

7. Een positieve klas

Wil jij op positieve wijze de regie over de groep hebben? Wil jij de kracht van het complimenteren leren ervaren en inzetten? Wil je meer inzicht hebben over het versterken van jouw talent en de talenten van de kinderen? Wil je een duurzame relatie gebaseerd op de positieve psychologie? Wil jij gewoon lekker kunnen lesgeven zonder steeds ‘politieagentje’ te spelen? Volg dan deze praktische training!

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen / in schoolvakanties van 10.00 – 16.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer: Een positieve klas flyer ExcellentFlex.pdf

8. Dyslexie

Door deelname aan deze scholing leren de cursisten hoe zij lees- en spellingproblemen kunnen signaleren, krijgen zij beter grip op de term dyslexie en weten zij welke hulp leerlingen met lees- en spellingsproblemen nodig hebben. Er wordt veel ruimte geboden voor het stellen van (individuele) vragen en kennisuitwisseling.

 • Deze training wordt online georganiseerd in de middag van 16.00 – 18.00 uur.
 • Doelgroep; (beginnende) leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten.

Link naar de uitgebreide info flyer: Dyslexie.pdf

9. Ernstige rekenproblemen en dyscalculie

Door deelname aan deze scholing leren de cursisten hoe zij ernstige rekenproblemen kunnen signaleren en hoe zij hun onderwijs kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met rekenproblemen en/of dyscalculie.

 • Deze training wordt online georganiseerd in de middag van 16.00 – 18.00 uur.
 • Doelgroep; leraren, intern begeleiders, remedial teachers, rekencoördinatoren.

Link naar de uitgebreide info flyer:  Dyscalculie.pdf

10. Pesten en meidenvenijn

Tijdens deze bijeenkomst wordt er aandacht besteedt aan pesten in het algemeen en vooral aan pestgedrag van meiden: de verschillende rollen, signalen waar je op kan letten, preventief handelen en wat te doen als er echt venijn blijkt te bestaan.

 • Deze training wordt online georganiseerd en duurt 2 uur.
 • Doelgroep; geschikt voor alle leerkrachten in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer: Pesten en Meidenvenijn.pdf

11. Leerkrachtvaardigheden

In deze serie van 3 workshops wordt je bewust van de praktische mogelijkheden van leerkrachtvaardigheden. Naast de theorie hierover zul je ook geïnspireerd worden door de mededeelnemers en elkaar voorzien van praktische tips.

 • Deze training betreft een serie van 3 workshops van 2 uur per keer.
 • Doelgroep; startende leerkrachten of leerkrachten die nog bekwamer willen worden in leerkrachtvaardigheden.

Link naar de uitgebreide info flyer: Leerkrachtvaardigheden.pdf

12. Omgaan met angstige en faalangstige leerlingen

In deze bijeenkomst leer je hoe je de angst bij kinderen kan herkennen en hoe jij een kind kan ondersteunen in de klas. Daarbij zal met name worden ingezoomd op het herkennen en ondersteunen van faalangst in de klas.

 • Deze training wordt online georganiseerd op woensdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur.
 • Doelgroep; geschikt voor alle leerkrachten in het basisonderwijs.

Link naar de uitgebreide info flyer: (faal)angstige leerlingen.pdf

13. Groepsdynamiek

In drie workshops zul je bewust gemaakt worden van kansen die er zijn om de groepsdynamiek in jouw klas te stimuleren. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden; Wat kun je preventief doen? Wat kun je als interventie doen? Onderwijsbehoeften van leerlingen. CAR model. Hoe ga je om met straatcultuur? Hoe ga je om met jongensgedrag?

 • Deze workshop bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur.
 • Doelgroep; Startende leerkrachten of leerkrachten die nog bekwamer willen worden om de groepsdynamiek in de klas te stimuleren.

Link naar de uitgebreide info flyer: Groepsdynamiek.pdf

14. Meertalige kinderen in de klas

Wanneer de talige en culturele achtergrond van kinderen met een andere thuistaal erkend en benut wordt, kan er zoveel meer worden bereikt: naast hun motivatie om Nederlands te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. Dit vraagt echter om kennis en een passend taalaanbod. Deze training biedt concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs.

 • Deze workshop wordt in de middag van 16.00 – 18.00 uur georganiseerd.
 • Doelgroep; iedere leraar van groep 1 t/m 8.

Link naar de uitgebreide info flyer: Meertalige kinderen in de groep - NT2.pdf

15. Snappet basis

Op veel scholen wordt met het adaptieve, digitale onderwijsplatform Snappet gewerkt. Leerlingen worden op deze manier via een tablet uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. Heb jij nog nooit met Snappet gewerkt of merk je dat je bij de basisbegrippen vastloopt? Volg dan de snappet basistraining. 

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen van 10.00 – 13.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs die werken met of gaan werken met Snappet.

Link naar de uitgebreide info flyer: Snappet basistraining flyer ExcellentFlex.pdf

16. Snappet verdieping

Op veel scholen wordt met het adaptieve, digitale onderwijsplatform Snappet gewerkt. Leerlingen worden op deze manier via een tablet uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen. Heb jij de basis van het werken met Snappet al goed onder de knie? Wil je wat dieper op de stof ingaan? Volg dan de Snappet verdiepingstraining. 

 • Deze training wordt online georganiseerd op zaterdagen van 10.00 – 13.00 uur.
 • Doelgroep; alle leraren in het basisonderwijs die werken met of gaan werken met Snappet.

Link naar de uitgebreide info flyer: Snappet Verdiepingstraining flyer ExcellentFlex.pdf

Vragen? Wij helpen je graag!

Wil je meer weten over onze dienstverlening, of over de mogelijkheden om aan de slag te gaan in het onderwijs, de kinderopvang of welzijn en zorg? Bel gerust. 

Neem contact op

Excellent Flex gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close