Excellentflex pagina inhoud

Detachering

Bij detachering gaat een door ons geworven kandidaat gedurende een met de opdrachtgever afgesproken periode aan het werk.

Onze leerkrachten basisonderwijs

 • Al onze leerkrachten hebben een PABO diploma, mogelijk aangevuld met specialismen;
 • Al onze leerkrachten hebben een geldige VOG;
 • Van onze leerkrachten zijn referenten benaderd;
 • Onze leerkrachten zijn enthousiast en gemotiveerd;
 • Onze leerkrachten zijn inzetbaar van 1 dagdeel tot een langere periode;
 • Onze leerkrachten ontvangen salaris conform de CAO-PO.

Onze detachering basisonderwijs

 • De duur van de detachering is gelijk aan de duur van uw opdracht;
 • De detachering eindigt van rechtswege bij het bereiken van de einddatum van de detacheringsperiode;
 • Indien de detacheringsperiode langer is dan drie maanden, kan een proeftijd worden afgesproken;
 • Detachering kan plaatsvinden voor een vaste of variabel aantal uren per periode;
 • Detachering kan door de kandidaat tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van de termijnen genoemd in de CAO NBBU;
 • De opzegtermijn voor het tussentijds beëindigen van de detachering is voor zowel de opdrachtgever als ExcellentFlex Onderwijs altijd één maand;
 • Detachering geschiedt conform het fasensysteem van de CAO NBBU. Vanaf fase 2 bouwt de kandidaat pensioen op bij STiPP, de pensioenverzekeraar van het uitzendwezen;
 • De kandidaat volgt de arbeids- en rusttijden conform de CAO PO of de CAO VO;
 • De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden door de inlener bepaald en zijn conform de CAO PO of de CAO VO.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK